http://www.parolz.witryna.info/
ParolzParolzParolzParolz

Życiorys zawodowy

Imię i nazwisko

Stan cywilny

Adres stałego zamieszkania
e-mail:

Zbigniew Marek Parol

żonaty, 2 dzieci, 3 wnuków
05-300 Mińsk Mazowiecki
pzkurs@gmail.com
parolz@zsemm.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1970

1979

1990

2010

Politechnika Szczecińska Wydział Budowy Maszyn
mgr inż. Mechanik (obrabiarki, narzędzia, technologia )

Politechnika Warszawska Studium Podyplomowe
„Zastosowanie komputerów w procesie technologii mechanicznej”

ODN w Warszawie Studium Pedagogiczne

Politechnika Warszawska Studium Podyplomowe

„Logistyka dla nauczycieli”

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Nauczyciel dyplomowany (uprawnienia do nauczania informatyki i przedmiotów zawodowych logistycznych i mechanicznych)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1970-1987

1988-1990

1990-2011

2002-2008

1 września 2008 - obecnie

48 lat pracy

Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim
- Kierownik Wydziału Mechanicznego

- Główny Technolog

- Główny Mechanik

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku M.

- wykładowca

- egzaminator Komisji egzaminacyjno-kwalifikacyjnej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

- nauczyciel przedmiotów zawodowych

- nauczyciel informatyki

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku M.

- doradca metodyczny ds. Edukacji Informatycznej

ZSE w Mińsku Mazowieckim

- nauczyciel technologii informacyjnej oraz logistyki

- egzaminator CKE egzaminy zawodowe - technik logistyk
Grupy Uczelni Vistula
filia w Mińsku Mazowieckim
- technologia informacyjna, systemy informatyczne

INFORMACJE DODATKOWE

Praktyki zawodowe i szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość języków obcych

- szkolne sieci komputerowe FISCHER-NET

- sieci lokalne NOVELL

- kurs instruktorów kształcenia modułowego

- wyjazd studyjny do Anglii „Open and Distance Learning Methodology

- wyjazd studyjny do Szwecji „Kształcenie modułowe”

- kurs „Lider informatyki”

- kurs OEIIZK „Pakiety multimedialne”

- kurs „Kształcenie na odległość ze szczególnym uwzględnieniem budowy pakietów edukacyjnych”

- Brązowy Krzyż Zasługi

- Srebrny Krzyż Zasługi

- Złoty Medal Za Długoletnią Służbę

- Medal Komisji Edukacji Narodowej

- Nagroda Kuratora

- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

- Ocena pracy pedagogicznej „szczególnie wyróżniająca”

język rosyjski – dobra znajomość w mowie i piśmie

język angielski – dobra znajomość w mowie i piśmie

Hobby

Informatyka, elektronika, żeglarstwo